Liikuntaa ja urheilua käsittelevät tekstit erottaa otsikon jälkeisestä tunnisteesta "U" ja elämänfilosofiaa käsittelevät tekstit tunnisteesta "EF". Joskus aiheet risteytyvät niin paljon, että on ihan erikseen merkintä "U & EF".

tiistai 28. elokuuta 2012

Monipuolinen urheilija (U)


Monipuolinen fyysinen kunto kattaa kaikki fyysisen suorituskyvyn perusosa-alueet: voiman, kestävyyden, nopeuden, taidon ja liikkuvuuden. Moni urheilulaji vaatii erikoistumista tiettyihin ominaisuuksiin, jolloin toisiin fyysisen suorituskyvyn osa-alueisiin ei ole erikoistumisen vaatimusten takia mahdollista, eikä järkevää panostaa kovin paljoa. Ns. vanhoista lajeista esim. yleisurheilun kymmen- ja seitsenottelu vaativat kyllä laajaa taito-osaamista, mutta miesten 1500 m ja naisten 800 m juoksua lukuun ottamatta kaikki ottelun lajit perustuvat kuitenkin samoihin ominaisuuksiin: nopeuteen ja tehontuottoon (tästä syystä ottelijat eivät yleensä juuri panostakaan kestävyysharjoitteluun, vaikka miehillä 1500 m ja naisilla 800 m kisaohjelmaan kuuluvatkin). Ns. uusista lajeista on noussut laji, joka todella etsii fyysiseltä kokonaissuorituskyvyltään kovakuntoisimpia urheilijoita. Lajin nimi on crossfit.

Crossfit-kilpailuissa on osioita, jotka mittaavat aerobista kapasiteettia (esim. kestävyysjuoksu, sisäsoutu, uinti), anaerobista kapasiteettia ja kestovoimaa (mm. aikaa vastaan tehtävät kuntopiirit), nopeutta ja nopeusvoimaa (esim. vauhditon pituus ja pikajuoksupituiset juoksumatkat), taitoa ja perusliikkuvuutta (useat perusvoimisteluliikkeet osana kilpailulajeja) sekä maksimivoimaa (1 RM* nostot kyykyssä, maastavedossa, leuanvedossa ja painonnostoliikkeissä eli tempauksessa, työnnössä ja rinnallevedossa, RM = repetition maximum = toistomaksimi). Kaikissa ominaisuuksissa ei voi yhtä aikaa saavuttaa tai päästä hyvin lähelle geneettistä potentiaaliaan, mutta kaikki fyysisen kunnon osa-alueet on kuitenkin mahdollista nostaa yhtä aikaa hämmentävän korkealle tasolle. Tämä vaatii oikeanlaista harjoittelun rytmittämistä aina päivätasolta vuositasolle asti eli tieteellisemmin sanoen periodisointia mikrosyklitasolta makrosyklitasolle.

Eri harjoitusjaksoilla on syytä kehittää tiettyjä ominaisuuksia, mutta samaan aikaan pitää toisia yllä. Esimerkiksi intensiteetin ja volyymin sopivuuden vallitessa voimaa ja kestävyyttä voi kehittää yhtä aikaa (vaikka monesti lieneekin järkevää jaksottaa erikseen harjoituskaudet jolloin pyritään kehittämään erityisesti jompaakumpaa ominaisuutta). Sopiva voimaharjoittelun määrä yhdessä kestävyysharjoittelun kanssa ei vähennä kestävyysharjoittelun vasteita. Kovaintensiteettinen kestävyysharjoittelu vähentää voiman kasvua, mutta huom. vähentää, ei poista (esimerkiksi kyykyn 1 RM kehitys voi olla 25 % ilman kovaa kestävyysharjoittelua 2 kertaa viikossa voimaharjoittelun lisänä ja 15 % kestävyysharjoittelun kanssa). Kevyt kestävyysharjoittelu (esim. 2 kpl 45 min peruskuntolenkkejä viikossa) oikein rytmitettynä ei vaikuta voiman kasvuun. Kovakaan alavartalovoittoisesti toteutettu kestävyysharjoittelu (esim. juoksu) pari kolme kertaa viikossa ei vaikuta yhtään ylävartalon voimien kasvuun. Eniten kova kestävyysharjoittelu vaikuttaa nopeusvoiman kehittymiseen. Niinpä crossfit-urheilijat yleensä ovatkin nopeus- ja nopeusvoimaominaisuuksiltaan hieman huonompia suhteessa voima- ja kestävyysominaisuuksiinsa. 

Millainen on sitten fysiikaltaan optimaalinen crossfit-urheilija? Crossfit-urheilija tarvitsee sekä suhteellista että absoluuttista voimaa. Tämän vuoksi hermostollinen maksimivoima täytyy olla treenattu korkealle tasolle (paljon voimaa suhteessa kehon painoon) ja lihasmassaa täytyy olla sopivasti: ts. tarpeeksi absoluuttisen voiman lajeihin (kuten 1 RM nostot kyykyssä ja maastavedossa), muttei liikaa kehonpainolla suoritettavien suhteellisen voiman lajien (kuten voimavedot ja köyteenkiipeäminen) kannalta. Myöskään kestävyyssuorituskyvyn takia hyvä crossfit-urheilija ei saa olla liian massiivinen. Sanoisin, että miehillä painoindeksi 25–28 ja naisilla painoindeksi 21–25 tiukahkoissa rasvoissa ovat aika optimaaliset crossfit-urheilua ajatellen. 180 cm pitkällä miehellä tämä tarkoittaa n. 81 – 91 kg painoa 7-12 prosentin rasvoilla. Hyvän hermolihasjärjestelmän voimantuottokyvyn lisäksi crossfit-urheilija tarvitsee vahvan sydämen (suuri iskutilavuus), hyvän hiussuoniston lihasten ympärille ja paljon entsymaattisesti aktiivisia mitokondrioita lihassoluihinsa aerobiseen energiantuotantoon. Myös lihasten anaerobisten energiantuottojärjestelmien (fosfageenimekanismin ja etenkin sytosolissa tapahtuvan nopean glykolyysin) entsyymiaktiivisuus täytyy olla korkealla tasolla – samoin happamuudenpuskurointikyvyn (bikarbonaattipuskurit, fosfaattipuskurit, karnosiinipuskurit ja tietyt veren proteiinit).

Crossfit-urheilija tarvitsee sekä hitaita (tyyppi I) että nopeita (tyyppi IIa ja IIx) lihassoluja. Niinpä tasainen lihassolujakauma lienee optimaalinen croffsit-urheilijalle. Lajissa paljon ilmenevissä kuntopiireissä tyypin IIa-solut, jotka kykenevät suurehkoon voimantuottoon, suhteellisen hyvin sekä aerobiseen että anaerobiseen energiantuotantoon ja kestävät väsymystä aika hyvin, lienevät optimaalisia. Voimaharjoittelu (hypertrofinen ja maksimivoimaharjoittelu) aiheuttaakin lihassolumuutoksia tyypistä IIx kohti tyyppiä IIa. Myös eri lihassolutyyppien sekoitukset eli ns. lihassoluhybridit lienevät hyväksi crossfitissä. Lihassolukoostumus on riippuvainen sekä perimästä että harjoittelusta. Crossfitin monipuolisen harjoittelun voisi kuvitella tukevan tasapuolista lihassolujakaumaa ja lisäävän IIa- ja hybridisolujen määrää. Tutkimukset aiheesta olisivat mielenkiintoisia.

Crossfitissä siis testataan erikseen myös maksimivoimaa, nopeutta ja kestävyyttä, mutta suurin osa lajeista on kuntopiirejä, joissa tehdään joko suoritteita (yleensä toistoja) aikaa vastaan tai mahdollisimman paljon suoritteita (yleensä toistoja) tietyssä rajoitetussa ajassa. Ts. useissa crossfit-lajeissa paras urheilija on se, joka pystyy tekemään eniten työtä (W = Fs) tietyssä ajassa. Eli toisin sanoen urheilija, jonka keskiteho (P = W/t = Fs/t) on suurin, pärjää parhaiten. Crossfittiä voikin siis hyvällä omalla tunnolla kutsua atleettisten työmyyrien urheilulajiksi. Harjoitusohjelman sisältäessä useiden ominaisuuksien treenaamista samassa ohjelmassa, tulee erityishuomiota kiinnittää riittävään ravinnon saantiin ja siihen, etteivät harjoitusmäärät ja intensiteetit kasva liian suuriksi, jolloin harjoittelu johtaa ylirasitustilaan tai pahimmassa tapauksessa ylikuntoon. Crosssfit on hieno urheilulaji, jonka monipuolisuusaspektia lisää se, että kilpailulajit selviävät kilpailijoille vasta kilpailupaikalla ja näin ollen etukäteen ei koskaan tiedä, mitä tulevat kilpailut pitävät sisällään.

Esimerkkivideo crossfitistä. Videossa otteita vuoden 2011 Crossfit Games –kisan eli lajin maailmanmestaruuskisan miesten ja naisten sarjojen voittajien suorituksista:


  
21. – 27.8.2012
TR