Liikuntaa ja urheilua käsittelevät tekstit erottaa otsikon jälkeisestä tunnisteesta "U" ja elämänfilosofiaa käsittelevät tekstit tunnisteesta "EF". Joskus aiheet risteytyvät niin paljon, että on ihan erikseen merkintä "U & EF".

torstai 5. tammikuuta 2012

Jokaisella omanlaisensa nälkä (U)

Psyykkinen nälkä määrittää yksilön tavoitteet. Yksilön tavoitteet luovat lähtökohdan yksilön toiminnalle. Yksilöitä on käytännöllisestä näkökulmasta katsoen lukematon määrä. Yksittäisillä yksilöillä on eri elämän vaiheita valtava määrä elämänsä aikana. Eri elämänvaiheissa on usein omat tavoitteensa ja ihmismieli muuttuu ihmiselon aikana. Toki elämänpituisiakin tavoitteita on. Tavoitteita on siis maailmassa hahmottamattoman suuri määrä eri yksilöistä ja yksilöiden eri elämänvaiheista johtuen.

Terveyttä vaarantamatonta toisen treeniä ei pitäisi mennä arvostelemaan edes omassa päässään ennen kuin tietää toisen tavoitteet. Yhden treenaamisen tavoite on urheilla maailmanmestariksi, toisen saada terveyshyötyjä ja kolmannen pelkästään pitää kivaa. Niinpä samankin lajin treeni voi olla kovin erilasta, mutta silti hyvää, koska erilaiset tavoitteet asettavat eri lähtökohdat toiminnalle.

Itse asiassa edellisen esimerkin terveyshyötyjä tavoitteleva pitänee treenatessaan myös hauskaa, jos hänen terveyskäsityksensä pitää sisällään terveyden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tason. Ja maailmanmestariksi pyrkivä toivon mukaan pitää myös hauskaa sillä ilman mielekästä polkua saavutettukin maailmanmestaruus on kuihtunut palkinto. Eri tavoitteet siis vaativat aivan erilaista harjoittelua. Se on hyvä ymmärtää ja luoda avarakatseinen näkökulma liikkumisen laajalle niitylle.

Tärkeintä on, että liikkuminen on kivaa. Oikeista lähtökohdista tehtynä se on sitä niin itsestään kuin ryhmässäkin. Psykofyysisen ja ryhmässä liikkuessa sosiaalisenkin terveyden paraneminen sekä ylläpitäminen ainakin luovat pohjaa hyvälle elämälle. Lisäksi tavoitteet tuovat elämään mielekkyyttä ja tavoitteiden saavuttaminen tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. Liikkukaa elämästä nauttien omalla tavallanne ja omien tavoitteidenne mukaisesti vuonna 2012!

5.1.2012
TR